Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2016

SupernaturalGuy
16:39
1. Ktoś podjebał moje zdjęcie
2. To z mojej byłej pracy
3. Moje hasło!
halo policja?
SupernaturalGuy
16:38
7383 2b93 500
Reposted fromrol rol viamadinsane madinsane
SupernaturalGuy
16:35
SupernaturalGuy
16:29
6223 5533
Reposted fromartois artois viaszaaatan szaaatan
SupernaturalGuy
16:28
6224 53b2
Reposted fromartois artois viaathlin athlin
SupernaturalGuy
16:28
3336 20c1 500
Reposted fromaunds aunds viajajeczko jajeczko
SupernaturalGuy
16:12
Shepherd-Kangaroo
Reposted fromdepobru depobru viaszaaatan szaaatan
SupernaturalGuy
16:11
1717 bfab 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakamlot kamlot
SupernaturalGuy
16:05
1690 c47b
cat shaming
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viaathlin athlin
SupernaturalGuy
16:04
7867 85b3 500
Reposted fromdudku dudku viateardrop teardrop
SupernaturalGuy
16:01

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

November 09 2015

SupernaturalGuy
00:23
2004 1424
Reposted fromvianne vianne viakarsina karsina

October 27 2015

SupernaturalGuy
10:27

October 12 2015

18:47
4688 b174 500

#new #haircut #boy #gay #polishboy #hot #handsome #bearded #beardgang #beardsofinstagram #otter #scruff #homo #beardedmen #beard #beardedgay #barba #instagood #photooftheday #men #guy #happy (w: Warsaw, Poland)

August 05 2015

05:17
05:17
05:16

July 21 2015

21:31
21:30

July 05 2015

12:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl